Masérský kurz je určen pro všechny zájemce, kteří mají vyšší než základní vzdělání a chtějí se naučit masírovat profesionálně nebo využít získané znalosti v soukromí.
Po absolvování našeho masérského kurzu budete plně připraveni vstoupit do světa masérské praxe.
Získáte zkušenosti a znalosti v oblasti umění masážních technik a také vědomosti z oblasti anatomie a fyziologie člověka, které můžete využít v nezdravotnických zařízeních (hotely, lázně, fitness centra a jiné regenerační zařízení).
 
 
Informace pro účastníky rekvalifikačních kurzů
  1. MŠMT na základě zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů akredituje rekvalifikační kurzy, které připravují k výkonu konkrétní pracovní činnosti uplatnitelné na trhu práce nebo připravují k získání konkrétních pracovních dovedností.
  2. Kurzy jsou primárně určeny pro nezaměstnané evidované na úřadech práce, zájemce o zaměstnání a pro ty, kteří se cítí ohroženi ztrátou zaměstnání.
  3. Účastníci rekvalifikačních kurzů nejsou považováni za studenty ani nemají žádné studentské výhody (např. daňové úlevy, studentský průkaz ISIC, slevy na dopravu apod.). Rekvalifikační kurz není možné považovat za nultý ročník studia na Vysoké škole ani se nejedná o přípravný kurz ke studiu na Vysoké škole.

Možnosti hrazení rekvalifikace

  1. uchazeč si jej hradí ze svých prostředků;
  2. sjednává a hradí příslušný úřad práce, v jehož evidenci se uchazeč o zaměstnání nachází. Rekvalifikace není nárokovatelná, tzn. uchazeč o ni může požádat, ale o tom, zda kurz bude poskytnut, rozhoduje úřad.
Doporučení při výběru rekvalifikačního kurzu
  1. ověření si platnosti akreditace vzdělávacího zařízení,
  2. obdržení dokladu o zaplacení kurzovného a smlouva o poskytnutém vzdělávání,
  3. získání osvědčení o úspěšném ukončení rekvalifikačního programu,
  4. potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu.