Škola masáží je akreditované vzdělávací zařízení působící v oblasti sportu evidované MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy).
 
Akreditace sportovní masáž Pavla Nábělková č. j. MSMT - 38964/2020-2/450, platnost akreditace stanovena do 14.12.2023.
 
Podmínky platnosti akreditace
  • MŠMT uděluje akreditaci vzdělávacímu zařízení pro organizování konkrétního kurzu. V případě rekvalifikačních kurzů se nikdy neuděluje univerzální akreditace, která by byla platná pro všechny realizované kurzy.
  • Udělená akreditace je vždy označena číslem jednacím, na základě kterého lze platnost akreditace ověřit v databázi udělených akreditací rekvalifikačních programů. Seznam akreditovaných zařízení.
  • Akreditace se vždy uděluje na dobu 3 let.