Škola masáží akreditované vzdělávací zařízení působící v oblasti sportu evidované MŠMT    
(Ministerstvo školství, mládeže, tělovýchovy)
 
organizuje

 

 

 

REKVALIFIKAČNÍ KURZ                
"MASÉR PRO SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ MASÁŽE MIMO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ"
 
 
Kurz je určen pro všechny zájemce, kteří mají vyšší než základní vzdělání a chtějí se naučit masírovat profesionálně nebo využít získané znalosti v soukromí.
Po absolvování našeho masérského kurzu budete plně připraveni vstoupit do světa masérské praxe.
Získáte zkušenosti a znalosti v oblasti umění masážních technik a také vědomosti z oblasti anatomie a fyziologie člověka, které můžete využít v nezdravotnických zařízeních (hotely, lázně, fitness centra a jiné regenerační zařízení).
 
INFORMACE K SPECIFIKACI KURZU            
  1. ukončen autorizovanou zkouškou sportovní masáže
  2. osvědčení o úspěšném ukončení rekvalifikačního programu
  3. účast v akreditovaném vzdělávacím programu MŠMT ČR
  4. s působností mimo oblast zdravotnictví
  5. splňuje požadavky živnostenského zákona pro vydání živnostenského oprávnění: Masérské, rekondiční a regenerační služby
  6. absolvent obdrží Osvědčení o získání profesní kvalifikace
  7. úspěšné ukončení kurzu zaručuje absolventovi získání dostatečné praxe a možnosti okamžité realizace profesionálně masírovat
  8. tento kurz je základem pro profesionální znalost masérské činnosti a pro možnost dalšího odborného růstu v oboru masáží (např. účasti na dalších kurzech a seminářích)
 
 
INFORMACE K ODBORNOSTI VÝUKY

Rozsah výuky

150 vyučovacích hodin
(30 hodin teoretická část, 70 hodin teoretická část anatomie, 50 hodin praktická část)
možnost výuky individuál
ukončeno: DOKLAD O KVALIFIKACI Osvědčení s celostátní a časově neomezenou platností
cena: 20.000.- Kč + 2000,- závěrečná zkouška
 

Kurz probíhá pod vedením zkušené lektorky Pavly Nábělkové

Od roku 2003 se aktivně věnuje masérské činnosti. Vysokou profesionální úroveň v daném oboru udržuje zvyšováním, rozšiřováním a prohlubováním svých znalostí, což dokládá mnoho získaných odborných certifikátů a osvědčení v oboru masáží. Masérské činnosti se věnuje jednak z hlediska teoretické výuky, kdy pravidelně školí a přednáší a také z hlediska praktické činnosti, kdy poskytuje masáže od nápravných po klasické.
Garancí profesionální úrovně kurzu je nejen odborný přístup lektorky k výuce, ale i její přátelské chování a individuální přístup ke každému účastníkovi.
 

 
 

INFORMACE K ORGANIZACI VÝUKY

Maximální počet žáků 10 (tj. 5 dvojic), tak aby byl zaručen dostatečný prostor se věnovat každému účastníkovi kurzu.
Kurz probíhá v kvalitně vybavených a pro výuku odpovídajících učebnách.
Každá forma výuky má stanovený časový začátek a konec výuky (dle rozvrhu).
Mezi jednotlivými hodinami jsou menší přestávky, v poledne je větší pauza na oběd.
Oběd není v ceně kurzu, ale máte možnost si zajít do stravovacích zařízení v okolí učebny.
V případě Vaší individuální potřeby si vezměte sebou na výuku také svačinu.
Na kurz si prosím vezměte přezůvky, psací potřeby a sešit na poznámky. 
Účast na kurzu by pro Vás měla být motivující, proto věříme, že přijdete s úsměvem a dobrou náladou a s cílem sebevzdělávání.
 
 
 
 
 
INFORMACE K ROZVRHU VÝUKY ( 2x v týdnu podle aktuální nabídky)
 

SKUPINA  

 

     

       18. 09. 2024 -  16. 11. 2024 

 

                  

   

 středa    9:00 - 16:00

 sobota    9:00 - 16:00

tento termín je obsazen!!!!!          

       

 

 

 

SKUPINA 

 

 17. 09. 2024 -  15. 11. 2024 

 úterý    9:00 - 16:00

 pátek    9:00 - 16:00

  


 
 
 
INFORMACE K PLATBĚ A K MÍSTU KONÁNÍ
 
Forma úhrady           
účtem
 
v hotovosti
 
forma splátek v průběhu konání kurzu
   
Místo konání
Tř. Míru 65, 779 00 Olomouc
Cena kurzu
11.800 Kč 
Cena autorizované zkoušky
  2.700 Kč

                                                                                        

 

 

rekvalifikační kurz   rekvalifikační kurz

 


PŘIHLÁŠKA DO REKVALIFIKAČNÍHO KURZU

Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví

Jméno, příjmení *
Adresa (ulice, město, PSČ) *
Telefonní číslo *
Emailová adresa *
Termín *
Vaše zpráva
Opište číslo