TERMOTERAPIE
 
Infračervené záření a záporné ionty
- Jsou hlavním zdrojem energie pro lidský organismus
- Hrají důležitou roli ve funkci všech buněk v těle
- Pomáhají otevírat kanálky v buněčné membráně, čímž se zlepší a urychlí látková výměna
- Zvyšují hladinu pH v krvi na slabě zásaditou, čímž se krev čistí
- Zvyšují hladinu gamaglobulinu v krvi, čímž vzniká krev obsahující hodně proteinu  a protilátek

Termoterapie - proč ano?
- infračervené teplo prochází  11,5 -14cm dovnitř do těla (přikrýt klienta = vyšší efektivnost)
- ametyst se chová jako vodič a zesilovač tepla
- vytváří mínus ionty (otevírají kanálky v buňkách)
- preventivní léčba chorob
- bolesti kloubů, svalů
- hluboká detoxikace
- nastartování rychlejšího krevního oběhu
- (kyselina mléčná vzniká po zatížení, krevní oběh se sníží)
- při hluboké masáži vznikají podlitiny, kyselina méčná jde napovrch a ven z těla,
- toxické látky jsou vylučovány do lymfy
- vznik a vylučování hlenů
- není to omezeno věkem
- použití i s budíkem
- kdo chodí do sauny, může mít nejvyšší teplotu
- bércový vřed – noha nateklá, fialová, po 3 týdnech splasklá, bílá
- spí bez prášku na spaní ( před spaním 45 min., pak usíná do hlubokého spánku
- spánek léčí, čistí regeneruje
- rakovinu neléčí, ale –ionty vytváří zásadité prostředí, které nevyhovuje rakovin. buňkám
- terapie vysokým teplem, nad 45st.C nádor odumírá, vytvoří prostředí k vyrovnání se s rakovinou
- použití při chemoterapiích
- vnitřní teplota se zvedá ( nad 37st.C mozek dostává zprávu, že je v těle teplota – nastupuje imunitní systém, začne pracovat
- mínus ionty odvádí těžké kovy z buněk
- chronické bolesti svalů
- dětská obrna
- diabetici, nesmí mít nejvyšší teplotu, jen zelené hladiny,
- pooperační stavy, nižší teplota
- kojící a těhotné ženy, nižší teploty
- při nejvyšší teplotě je detoxikace největší
- ne u miminek, ano u batolat
- při prvním ležení ½ hod. ale ne při nejvyšší teplotě
- reakce: různé: ráno tmavá moč ( diabetici)
- průjem 1-2 dny, detoxikace, pokud možno nebrat léky
- teče z nosu – není chřipka
- při nějakém problému se může tento zhoršit na 1-2 dny, tj. léčebný proces

 
Co je dlouhovlnné infračervené záření (FIR)?

FIR,neboli dlouhovlnné infračervené záření, je nejbezpečnější a zároveň nejprospěšnější část slunečního záření pro zdraví člověka. Toto záření je energie,  která je součástí  elektromagnetické světelné frekvence slunečního záření neviditelné lidskému oku. Tuto technologii nám dala do vínku sama Matka příroda. Všechny živé bytosti,ale i sluneční paprsky vyzařují stejné infračervené záření o vlnové délce 8 az 12 mikronů. Tradičně jsme získávali denní dávky této zdravé energie ze slunečního svitu. V dnešním shonu však nemáme tolik času na sluneční koupel , zvláště pak v podzimním a zimním období, kdy je slunečního svitu poskrovnu.

První výzkum napodobení či vytvoření  umělého infračerveného záření byl proveden v laboratořích NASA ve Spojených Státech začátkem šedesatých let. Později, začátkem osmdesatých let  vědci v NASA došli k závěru, že terapie infračerveným zářením bude ideálnim stimulátorem kardiovaskularní funkce v průběhu dlouhých pobytů ve vesmíru . Vědci v NASA objevili postup, jak přeměnit běžný zdroj energie na dlouhovlnné infračervené záření  za normální teploty vzduchu. Tento patent na výrobu infračerveného záření byl začátkem devadesátých let poskytnut  do užívání veřejnosti.Regenerační zdravotní výrobky firmy RichWay používají tento technologický postup.

Jak pomáhá terapie dlouhovlnným infračerveným zářením ke zdraví?
Lidské tělo má schopnost  vstřebat dlouhovlnné infračervené záření o vlnové délce mezi 8 az 12 mikrony, které má schopnost proniknout do těla až do hloubky 15 cm. Při tomto pronikání vzniká resonance, která rozkmitá atomy v buňkách, čímž vzniká kinetická energie. Tato kinetická energie se mění v teplo, které  aktivuje funkci buněk a enzymů v těle. Tento proces pozvolna prohřeje svalovou tkáň a krev. Normální reakce těla na zvýšenou teplotu je udržet homeostasis neboli stav rovnováhy v těle. Žíly a cévy zvětší svůj průměr, což pomáhá ke zrychlení krevního oběhu a buňkám lépe přijmout  živiny a kyslík. Tento proces začne regeneraci poničených buněk a svalové tkáně. Zároveň se také zlepší schopnost buněk vylučovat toxické látky a odpad zpět do krevního oběhu. Tyto látky a odpad jsou filtrovány a vyloučeny z těla pomocí pocení , jater, ledvin  a dalších orgánů. Přívodem krve bohaté na živiny a kyslík do porušené či zanícené tkáně se buňky začnou čistit a regenerovat,což se projeví zmírněním nebo kompletním odtraněním bolesti.

Terapie infračerveným zářením má následující účinky:
- Posiluje imunitní systém    
- Zvyšuje energii a vitalitu
- Ulehčuje bolestem kloubu   
- Odstraňuje záněty
- Pomáhá při detoxikaci  
- Odstraňuje stres a únavu
- Pomáhá zvýšit krevní oběh 
- Stimuluje funkci enzymů
- Pomáhá zlepšit lymfatický oběh
- Vyrovnává pH na slabě zásadité

Jak vzniká dlouhovlnné infračervené záření v Biomatu?
Biomat obsahuje dvě vrstvy patentovaného Japonského Kurare super vlákna. Infračervené zářeni vzniká  tím, že se nejdříve tranformuje zdroj střídavého proudu na 12 voltový stejnosměrný proud, který je neškodný lidskému organismu.  Při styku této energie s  Kurare super vláknem vzniká infračervené záření o vlnové délce 8 az 12 micronů. Toto záření vyzařuje z Biomatu skrz vrstvu ametystových oblázků, které zesilují frekvenci tohoto zářeni nad 30 mHz. Biomat má ovládaci systém obsahující IC čip, který ruší nežádoucí elektromagnetické pole.
 

Záporné Ionty a jejich vliv na zdraví.
Záporným iontům se přezdívá “vitamín vzduchu”. Ionty jsou částice s pozitivním či negativním nábojem. Záporné ionty vznikají v přírodě,   když se dělí molekuly čistého vzduchu účinkem slunečního záření, pohybu vzduchu či vody. Vznikají  v poměru 10 az 20 iontů na kubický cm za vteřinu. Ideální obsah záporných iontů ve vzduchu, který  dýcháme, je 400 až 1000 iontů na kubický cm. Mnoho vědců se shoduje na tom, že naše zdraví je závislé na množství a kvalitě iontů ve vzduchu, který dýcháme. Lidský organismus je schopný vstřebat záporné ionty dýcháním jen z 15 az 20 procenty. Richway Biomat matrace jsou určene pro maximalní vystavení těla účinkům záporných iontů v době spánku. Během 7 až 8 hodin spánku  naše tělo vstřebává záporné ionty dýcháním a kůží . Jedním z hlavních důvodů úbytku záporných iontů je používání umělých vláken. Umělá vlákna mění záporné ionty v těle na kladné a snižují hladinu vitaminu C v krvi. Dalším z hlavních důvodů úbytku záporných iontů je stres. Nedostatek záporných iontů  je důvodem  mnoha onemocnění.
 

Jak vznikají  záporné ionty v Biomatu?
Při styku Kurare Super vlákna a stejnosměrného proudu vzniká záporně nabité pole, což vede k výboji záporných iontů do vzduchu. Při styku těla zároveň dochází v těle k přeměně kladných  iontů  na záporné.

Ametyst a jeho účinky na zdraví
Kromě toho, že zdobí tělo, působí na tělo a organismus blahodárně a v asijské kultuře jako uklidńující prvek. Pomáhá čistit kůži a chrání ji před akné a otoky. Omezuje růst tukové tkáně, likviduje toxické látky v těle a působí proti migréně.

Ceník termoterapie: 50 min./120 Kč